- reservis centrum pomocy - https://wiki.reservis.pl -

Kalendarz

Reservis to nie jest tylko kalendarz. Wprowadź reservis w swojej firmie i poznaj jego dobre strony:

Kalendarz pozwala na zarządzanie rezerwacjami oraz czasem pracy twoim i twoich pracowników.

Rezerwacja jest toczas potrzebny na wykonanie usługi jaką zamówił klient, przygotowanie do jej wykonania oraz zakończenie. Dodając rezerwację w kalendarzu pracownika rezerwujesz czas niezbędny do wykonania usługi dla wskazanego w rezerwacji klienta – możesz dostosować czas trwania wizyty do potrzeb klienta.

Czas pracy – czas pracowników pozostający do dyspozycji klientów firmy tj. ten czas w  trakcie którego mogą być rezerwowane i wykonywane usługi.