Uprawnienia pracownika

      Brak komentarzy do Uprawnienia pracownika

Nadając uprawnienia pracownikowi określasz do jakich funkcji będzie miał on dostęp  i na ile pozwolisz mu zmieniać ustawienia Twojej firmy.  
Dotyczy to również rezerwacji – w przypadku zbyt małych uprawnień, pracownik może nie mieć dostępu do wszystkich możliwości wprowadzania lub edycji rezerwacji.   

  
Młodszy pracownik 

Młodszy pracownik posiada najniższe uprawnienia dotyczące rezerwacji – może obsługiwać wyłącznie wizyty w swoim kalendarzu jednak w ograniczonym zakresie: nie doda wizyty w czasie przeszłym,  nie zmieni długości wizyty czy ceny.  
Ma dostęp do podglądu: usług, pracowników, sprzętu specjalnego i kalendarzy innych pracowników – jednak bez możliwości dodania rezerwacji w kalendarzu.  
Może dodawać nowych klientów na listę, oznaczać ich jako ulubionych lub dodać na czarną listę. Ma dostęp do swojego czasu pracy i może wprowadzać zmiany.  

 • Dodawanie rezerwacji w swoim kalendarzu z wyłączeniem rezerwacji w czasie przeszłym.  
 • Nie może zmieniać określonych przez Ciebie zasad rezerwacji wizyt, z wyłączeniem mechanizmu potwierdzania numerów telefonów i adresów e-mail. 
 • Może zarządzać ustawieniami czarnej listy.  
 • Może edytować adres internetowy Reservis. 
 • Ma dostęp do podglądu urlopów, szkoleń i godzin pracy innych pracowników.  
 • Może sam dodawać szkolenia, urlopy i zmienić godziny pracy w swoim kalendarzu. 
 • Może edytować reguły powiadomień. 
 • Może zintegrować swój kalendarz zewnętrzny z systemem Reservis.  

 
Starszy pracownik 

Starszy pracownik posiada większy zakres uprawnień. Może dodawać wizyty u siebie jak i w kalendarzach innych pracowników. Oprócz dodawania rezerwacji przeszłych, ma możliwość zmiany ceny wizyty oraz jej czasu trwania. Nie może jednak dodawać i zmieniać usług, pracowników, czy sprzętu specjalnego. Tak jak młodszy pracownik – może dodawać i edytować klientów oraz swój czas pracy. 

 • Może dodawać i edytować już dodane rezerwacje – zarówno w czasie przyszłym jak i przeszłym w kalendarzu swoim i innych pracowników.  
 • Może częściowo zmieniać określone przez ciebie zasad rezerwacji wizyt: mechanizmu potwierdzania numerów telefonów i adresów e-mail, edycji wymaganych danych klientów. 
 • Może zarządzać ustawieniami czarnej listy.  
 • Może edytować adres internetowy Reservis oraz wygląd przycisku “rezerwuję”. 
 • Ma dostęp do podglądu urlopów, szkoleń i godzin pracy swoich i innych pracowników i może je zmieniać.  
 • Może edytować reguły powiadomień.  
 • Może zintegrować swój kalendarz zewnętrzny z systemem. 

Sekretariat/Recepcja 

Sekretariat/Recepcja posiada pełny dostęp do kalendarza swojego i innych pracowników oraz może dokonywać wszystkie działania na rezerwacjach. Może dodawać pracowników i edytować ich dane – w tym nadawać wyższe lub niższe uprawnienia (z wyłączeniem uprawnień administratora). Może dodawać i edytować usługi oraz sprzęt specjalny. Nie może jednak edytować ustawień systemu oraz danych firmy.  

 • Może dodawać i edytować już dodane rezerwacje – zarówno w czasie przyszłym jak i przeszłym w kalendarzu swoim i innych pracowników.  
 • Może dodawać nowych i edytować dane już wprowadzonych pracowników z wyłączeniem tych z uprawnieniami administratora systemu.   
 • Może dodawać nowe i edytować już wprowadzone usługi. 
 • Może tworzyć nowe grupy usług oraz etykiety.  
 • Może dodawać, edytować i usuwać sprzęt specjalny.  
 • Może częściowo zmieniać określone przez ciebie zasad rezerwacji wizyt: mechanizmu potwierdzania numerów telefonów i adresów e-mail, edycji wymaganych danych klientów. 
 • Może zarządzać ustawieniami czarnej listy.  
 • Może zmienić adres internetowy Reservis oraz wygląd przycisku „rezerwuje”. 
 • Może edytować reguły powiadomień.  
 • Może edytować swój profil osobisty. 
 • Może wykonywać działania na liście rezerwacji 
 • Ma dostęp do podglądu i edycji urlopów, szkoleń oraz czasów pracy swoich i innych pracowników.  
 • Może zintegrować swój kalendarz zewnętrzny z systemem. 

 
Kierownik 

Kierownik posiada dostęp do niemal wszystkich ustawień systemu, oprócz tych, które znacząco wpłynęłyby na działania firmy.  

 • Może dodawać i edytować już dodane rezerwacje – zarówno w czasie przyszłym jak i przeszłym w kalendarzu swoim i innych pracowników.  
 • Może dodawać nowych i edytować dane już wprowadzonych pracowników z wyłączeniem tych z uprawnieniami administratora systemu.   
 • Może dodawać nowe i edytować już wprowadzone usługi. 
 • Może tworzyć nowe grupy usług oraz etykiety.  
 • Może dodawać, edytować i usuwać sprzęt specjalny.  
 • Może zmieniać określone zasady rezerwacji wizyt.  
 • Może zarządzać ustawieniami czarnej listy.  
 • Może zmienić adres internetowy Reservis oraz wygląd przycisku „rezerwuje”. 
 • Może konfigurować i personalizować profil internetowy Reservis. 
 • Może edytować reguły powiadomień.  
 • Ma dostęp do podglądu i edycji urlopów, szkoleń oraz czasów pracy swoich i innych pracowników.  
 • Może nadawać dostępy do systemu. 
 • Może zintegrować swój kalendarz zewnętrzny z systemem. 

Administrator 

Administrator posiada największe uprawnienia w systemie. Może zrobić wszystko, dlatego pamiętaj, aby przypisać administratora tylko do osób zarządzających firmą. W firmie możesz mieć kilku administratorów.