hamburger Drukuj Ulubione

Kończenie pracy z rezerwacjami

Każdą rezerwację możesz zakończyć lub odwołać, niezależnie od tego jaki ma ona obecnie status . Otwórz okno podglądu rezerwacji i kliknij zakończ

aby otworzyć okno w którym zdecydujesz czy potwierdzasz wykonanie usługi, czy też zaznaczysz że wizyta się nie odbyła. Domyślnie, otwiera się okno potwierdzenia wizyty.

Na tym etapie poza potwierdzeniem zrealizowania wizyty możesz:

 • zmienić wizytę,  np. dodać kolejną usługę która została wykonana lub wydłużyć czas trwania wizyty,
 • zmienić lub wpisać całkowity koszy rezerwacji,
 • oznaczyć rezerwację etykietą,
 • dodać komentarz do rezerwacji np. dotyczący przebiegu wizyty czy użytego preparatu,
 • zaproponować klientowi termin następnej wizyty i wstawić  rezerwację do kalendarza.

Jeżeli chcesz zapisać  klientowi kolejny termin wizyty, włącz taką możliwość

a następnie zdecyduj czy:

 • ustalasz tylko termin kolejnej wizyty – system proponuje termin za tydzień o tej samej godzinie, możesz jednak wskazać dowolny, uzgodniony z klientem termin,
 • zmieniasz inne parametry np. wykonywane usługi czy pracownika który ma wizytę zrealizować.

Jeżeli decydujesz się na zmianę parametrów rezerwacji, po kliknięciu zrealizowane! wizyta zmieni status na wykonaną a reservis otworzy okno dodawania rezerwacji z wypełnionymi domyślnie danymi które możesz zmienić. Jeśli proponujesz klientowi nowy termin a inne dane zostają bez zmian – nowa wizyta zostanie automatycznie dodana do systemu po potwierdzeniu wykonywania rezerwacji.

Wizytę która się nie odbyła a jej czas już upłyną możesz zawsze anulować  – w oknie podglądu wizyty wybierz zakończ a następnie przejdź w zakładkę odwołania wizyty.

Wskaż powód odwołania wizyty:
przez firmę:

przez klienta:

lub wybierz nieuzasadnioną nieobecność klienta – ten powód wybierz zawsze jeżeli klient nie przyszedł na wizytę i jej nie odwołał a Twoja firma  korzysta z mechanizmu czarnej listy:

W tym przypadku możesz również od razu wpisać klienta na czarną listę.


Przed odwołaniem rezerwacji, podobnie jak przed potwierdzeniem jej wykonania:

 • przypiszesz etykietę do rezerwacji,
 • dodasz komentarz,
 • zaproponujesz nowy termin wizyty z zachowaniem pozostałych parametrów, lub zmieniając np. usługę, która ma zostać wykonana.

Kliknij odwołaj! i gotowe – rezerwacja została anulowana.

W każdej chwili możesz zmienić status zakończonej lub anulowanej wizyty. Otwórz okno podglądu rezerwacji, kliknij zmień status a następnie zdecyduj co chcesz zrobić. W przypadku rezerwacji zakończonej możesz:

 • cofnąć wykonanie rezerwacji – rezerwacja zmieni status na rezerwację minioną,
 • zmienić status na anulowany,

a w przypadku rezerwacji odwołanej:

 • cofnąć anulowanie rezerwacji;
 • zmienić status rezerwacji na zrealizowaną/wykonaną.

Wizytę potwierdzisz lub anulujesz również na liście rezerwacji – w zakładce Rezerwacje.  Możesz kliknąć na dowolnie wybraną rezerwacje aby otworzyć okno jej podglądu a następnie kliknąć zakończ!

Możliwość zakończenia rezerwacji otworzysz również klikając listę rozwijalną w wybranym wpisie na liście.