hamburger Drukuj Ulubione

Kończenie pracy z rezerwacjami

Dlaczego warto dbać o to, aby statusy rezerwacji były zawsze aktualne?  

Każdą rezerwację możesz zakończyć lub odwołać, niezależnie od tego jaki ma ona obecnie status. Otwórz okno podglądu rezerwacji i kliknij zakończ. 

aby otworzyć okno w którym zdecydujesz czy potwierdzasz wykonanie usługi, czy też zaznaczysz że wizyta się nie odbyła. Domyślnie, otwiera się okno potwierdzenia wizyty – gdy termin wizyty już minął.  

Jeżeli jednak chcesz zmienić status rezerwacji w przyszłości – domyślnie otworzy się okno jej odwołania.

Na tym etapie przed potwierdzeniem zrealizowania wizyty lub jej odwołaniem możesz:

 • zmienić wizytę,  np. dodać kolejną usługę która została wykonana lub wydłużyć czas trwania wizyty,
 • zmienić miejsce wykonania usługi jeżeli miał to miejsce,
 • zmienić lub wpisać całkowity koszt rezerwacji, 
 • oznaczyć rezerwację etykietą,
 • zaznaczyć rezerwację jako opłaconą lub zdecydować że klient ma zapłacić w przyszłości 
 • dodać komentarz do rezerwacji np. dotyczący przebiegu wizyty czy użytego preparatu,
 • dodać komentarz własny komentarz dotyczący przebiegu wizyty,
 • zaproponować klientowi termin następnej wizyty i wstawić  rezerwację do kalendarza.

Potwierdzając wykonanie usługi, możesz zaznaczyć czy klient płaci od razu czy w przyszłości, jaką formę płatności wybiera, jak również to czy wpłaca dodatkowe środki. Możesz też zaznaczyć, że nie pobierasz płatności za wizytę – np. gdy jest ona zrealizowana w ramach reklamacji. Ustawienia płatności otworzysz jednym kliknięciem 


Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

Klient może chcieć zapłacić część gotówką a resztę np. karta płatniczą – zaznaczysz tą informację bez problemu klikając w przycisk podziel płatność

a następnie uzupełniając niezbędne informacje. Teraz wystarczy tylko zatwierdzić wprowadzone dane i potwierdzić realizację wizyty.  

Gdy klient zapłaci z góry za wizytę a Ty wprowadzisz wpłatę do systemu, jako forma płatności automatycznie zostanie zaproponowane rozliczenie wizyty z salda a Ty nie będziesz musiał już nic zmieniać. Wystarczy jedynie potwierdzić realizacje wizyty. 

Jeżeli chcesz zapisać  klientowi kolejny termin wizyty, włącz taką możliwość

a następnie zdecyduj czy:

 • ustalasz tylko termin kolejnej wizyty – system proponuje termin, możesz jednak wskazać dowolny, uzgodniony z klientem termin,
 • zmieniasz inne parametry np. wykonywane usługi czy pracownika który ma wizytę zrealizować.

Jeżeli decydujesz się na zmianę parametrów rezerwacji, po kliknięciu zrealizowane! wizyta zmieni status na wykonaną a Reservis otworzy okno dodawania rezerwacji z wypełnionymi domyślnie danymi które możesz zmienić. Jeśli proponujesz klientowi nowy termin a inne dane zostają bez zmian – nowa wizyta zostanie automatycznie dodana do systemu po potwierdzeniu wykonywania rezerwacji.

Wizytę która się nie odbyła a jej czas już upłyną możesz zawsze anulować  – w oknie podglądu wizyty wybierz zakończ a następnie przejdź w zakładkę odwołania wizyty.

Wskaż powód odwołania wizyty:
przez firmę:

przez klienta:

lub wybierz nieuzasadnioną nieobecność klienta – ten powód wybierz zawsze jeżeli klient nie przyszedł na wizytę i jej nie odwołał a Twoja firma  korzysta z mechanizmu czarnej listy:

W tym przypadku możesz również od razu wpisać klienta na czarną listę.


Przed odwołaniem rezerwacji, podobnie jak przed potwierdzeniem jej wykonania:

 • przypiszesz etykietę do rezerwacji,
 • dodasz komentarz,
 • zaproponujesz nowy termin wizyty z zachowaniem pozostałych parametrów, lub zmieniając np. usługę, która ma zostać wykonana.

Kliknij odwołaj! i gotowe – rezerwacja została anulowana.

W każdej chwili możesz zmienić status zakończonej lub anulowanej wizyty. Otwórz okno podglądu rezerwacji, kliknij zmień status a następnie zdecyduj co chcesz zrobić. W przypadku rezerwacji zakończonej możesz:

 • cofnąć wykonanie rezerwacji – rezerwacja zmieni status na rezerwację minioną,
 • zmienić status na anulowany,

a w przypadku rezerwacji odwołanej:

 • cofnąć anulowanie rezerwacji;
 • zmienić status rezerwacji na zrealizowaną/wykonaną.

Wizytę potwierdzisz lub anulujesz również na liście rezerwacji – w zakładce Rezerwacje.  Możesz kliknąć na dowolnie wybraną rezerwacje aby otworzyć okno jej podglądu a następnie kliknąć zakończ!

Możliwość zakończenia rezerwacji otworzysz również klikając listę rozwijalną w wybranym wpisie na liście.