hamburger Drukuj Ulubione

Sprzęt specjalny

      Brak komentarzy do Sprzęt specjalny

Sprzęt specjalny to sprzęt lub pomieszczenia których potrzebujesz do wykonania usług ale posiadasz ich ograniczoną liczbę – np. masz dwa stanowiska do mycia głowy, trzy podnośniki, jeden tomograf – te liczby określają ile maksymalnie usług wykorzystujących ten sprzęt możesz świadczyć równocześnie.
Reservis kontroluje bieżące użycie sprzętu, ostrzeże pracowników, gdy go zabraknie oraz zablokuje możliwość dodania wizyty online, jeżeli nie będzie można jej w tym czasie zrealizować.

Możesz zarządzać sprzętem specjalnym na dwa sposoby:
                     bezpośrednio na karcie usługi która wymaga ustawienia sprzętu specjalnego,
                     wykorzystując dedykowaną zakładkę w sekcji usługi – lista sprzętu specjalnego

Na liście usług,

otwórz kartę usługi dla której chcesz włączyć ustawienie sprzętu specjalnego, następnie przejdź w tryb jej edycji.

Rozwiń ustawienie a następnie włącz wykorzystywanie sprzętu specjalnego.

Kliknij w pole nazwy – otworzy się okno z możliwością wybrania sprzętu z listy oraz dodaniem  nowego zasobu.
Jeżeli masz już zdefiniowany sprzęt – wybierz z listy właściwą pozycję.

Jeżeli dopiero definiujesz sprzęt specjalny – wybierz opcję jego dodawania.

Następnie wpisz sprzęt który jest ograniczony w twojej firmie i ilość sztuk np. suszarka 2 sztuki i wybierz dodaj. Sprzęt zostanie automatycznie dodany do listy, i nie będziesz musiał go wprowadzać po raz drugi.

Pamiętaj aby na usłudze którą modyfikowałeś zapisać wprowadzone zmiany.

Możesz też dodać nowy sprzęt specjalny w dedykowanej zakładce.

Po lewej stronie nad listą znajduje się przycisk dodaj sprzęt specjalny. Kliknij i otwórz okno w którym dodasz nazwy oraz ilości posiadanych sztuk zasobu.

Wypełnij te pola, a następnie wciśnij przycisk dodaj – sprzęt automatycznie doda się do listy. Możesz już go wykorzystywać.

Możesz również w każdej chwili edytować lub usunąć dany sprzęt – np. jeżeli zmieniła się liczba dostępnych sztuk, lub już nie musisz wprowadzać ograniczenia.
Wystarczy że klikniesz w listę rozwijalną na danym sprzęcie (trzy kropki po prawej stronie). Rozwinie się lista z której wybierzesz zmianę lub usunięcie zasobu.  

Jeżeli potrzebujesz zmodyfikować ustawienie, wybierz opcje zmień. Następnie wprowadź odpowiednie zmiany i potwierdź wprowadzone zmiany.

Jeżeli chcesz usunąć dany sprzęt, wybierz opcje usuń. Otworzy się okno w którym musisz potwierdź decyzję. Gotowe.

Jeżeli zdecydujesz się na usunięcie sprzętu specjalnego, usługi w których był on wykorzystywany automatycznie zostaną dostosowane do wprowadzonych zmian.