hamburger Drukuj Ulubione

Sprzęt specjalny

      Brak komentarzy do Sprzęt specjalny

Sprzęt specjalny to sprzęt lub pomieszczenia których potrzebujesz do wykonania usług ale posiadasz ich ograniczoną liczbę – np. masz dwa stanowiska do mycia głowy, trzy podnośniki, jeden tomograf – te liczby określają ile maksymalnie usług wykorzystujących ten sprzęt możesz świadczyć równocześnie.
Reservis kontroluje bieżące użycie sprzętu, ostrzeże pracowników, gdy go zabraknie oraz zablokuje możliwość dodania wizyty online, jeżeli nie będzie można jej w tym czasie zrealizować.

Możesz zarządzać sprzętem specjalnym na dwa sposoby:
                     bezpośrednio na karcie usługi która wymaga ustawienia sprzętu specjalnego,
                     wykorzystując dedykowaną zakładkę w sekcji usługi – lista sprzętu specjalnego

Na liście usług,

Aby wprowadzić sprzęt specjalny otwórz kartę usługi, dla której wykorzystujesz sprzęt specjalny i przejdź w tryb jej edycji.  

Rozwiń ustawienie dotyczące sprzętu specjalnego i zaznacz, że jest on wykorzystywany

Kliknij w pole nazwy – otworzy się okno z możliwością wybrania sprzętu z listy ub dodania nowego.
Jeżeli masz już zdefiniowany sprzęt – wybierz z listy właściwą pozycję.

Jeżeli chcesz wprowadzić nowy sprzęt specjalny – wybierz opcję dodawania nowego sprzętu. 

Wprowadź nazwę sprzętu którego dotyczy ograniczenie i ilość sztuk np. suszarka 2 sztuki i wybierz dodaj. Sprzęt zostanie automatycznie dodany do listy, i nie będziesz musiał go wprowadzać po raz drugi. 

Pamiętaj aby na usłudze którą modyfikowałeś zapisać wprowadzone zmiany.

Drugim miejscem gdzie możesz dodać sprzęt specjalny jest dedykowana zakładka.  Wykorzystując przycisk dodaj sprzęt specjalny dodasz nowy sprzęt. W tej zakładce zobaczysz również jaki już sprzęt wprowadziłeś, usuniesz czy zmodyfikujesz wpis np. nazwę lub wielkość zasobu.

Wypełnij te pola, a następnie wciśnij przycisk dodaj – sprzęt automatycznie doda się do listy. Możesz już go wykorzystywać.

 
Aby edytować lub usunąć dany sprzęt – np. jeżeli zmieniła się liczba dostępnych sztuk, wystarczy że klikniesz w listę rozwijalną na danym sprzęcie (trzy kropki po prawej stronie). Rozwinie się lista z której wybierzesz zmianę lub usunięcie zasobu.

Jeżeli potrzebujesz zmodyfikować ustawienie sprzętu specjalnego, wybierz opcje zmień. Następnie wprowadź odpowiednie zmiany i potwierdź przyciskiem  [zmień]. 

Jeżeli chcesz usunąć dany sprzęt, wybierz opcje usuń. Otworzy się okno w którym musisz potwierdź decyzję. Gotowe.

Jeżeli zdecydujesz się na usunięcie sprzętu specjalnego, usługi w których był on wykorzystywany automatycznie zostaną dostosowane do wprowadzonych zmian.