hamburger Drukuj Ulubione

Lista pracowników

      Brak komentarzy do Lista pracowników

Na liście pracowników widzisz informację:  
                   – inicjał czyli oznaczenie przypisane do pracownika, które wraz ze zdefiniowanym kolorem ułatwia zarządzanie jego rezerwacjami
                   – imię i nazwisko pracownika,
                   – kompetencje czyli informacje dotyczące usług które pracownik może realizować,
                   – czas pracy czyli informację dotyczącą szablonu pracy pracownika,
                   – rola i ostatnie logowanie czyli informację o uprawnieniach dostępu jakie posiada pracownik oraz o jego ostatnim zalogowaniu się do systemu,

Klikając w dowolny nagłówek listy posortujesz alfabetycznie kolejność wyświetlanych pracowników. Jeżeli drugi raz klikniesz w nagłówek, odwrócisz kolejność sortowania.

Możesz również zmienić kolejność elementów widocznych na liście czy zrezygnować z wyświetlanie części informacji.

Aby zmienić kolejność wyświetlanych kolumn, wystarczy że najedziesz na nazwę wybranej kolumny i przytrzymując ją przeciągniesz ją w nowe miejsce.