hamburger Drukuj Ulubione

Stany Reservis

      Brak komentarzy do Stany Reservis

Jakie rozróżniamy stany systemowe

W reservis rozróżniamy trzy podstawowe stany w jakich może znajdować się konto: 

              aktywny, 
              zawieszony, 
              zablokowany lub zamrożony. 

Stan aktywny oznacza że możesz swobodnie korzystać ze swojego konta: dodawać rezerwacje, wprowadzać usługi, klientów czy modyfikować ustawienia. Masz aktywny abonament ze wszystkimi jego możliwościami.  

Przypomnimy Ci jak będzie zbliżał się koniec Twojego abonamentu. 

Stan zawieszony występuje wtedy gdy Twoje konto w reservis nie posiada aktywnego abonamentu. Dzieje się tak w dwóch sytuacjach: 

               nie przedłużyłeś abonamentu lub nie wpłynęła do nas wpłata w wysokości zgodnej ze złożonym zamówieniem,  
               nie mogliśmy aktywować opłaconego abonamentu z uwagi na to zamówienie posiada mniejszą liczbę kalendarzy niż wykorzystujesz na Twoim koncie.  

W przypadku zawieszenia reservis ani Ty ani Twój klient nie dodacie rezerwacji, nie zmienisz ustawień konta. Masz jedynie możliwość: 
                         przedłużenia abonamentu, 
                         zmiany formy płatności złożonego zamówienia i skorzystanie z płatności natychmiastowej, 
                         dokupienia dodatkowych kalendarzy, 
                         wyłączenie kalendarzy pracowników którzy nie obsługują klientów Twojej firmy,   
                         dokupienia kalendarzy.  

Po zaksięgowaniu wpłaty, związanej z zamówieniami, Twoje konto zostanie ponownie aktywowane a Ty zostaniesz o tym poinformowany.  

Jeżeli Twoje konto jest zawieszone i w ciągu 60 dni od daty zawieszenia nie podejmiesz żadnych działań, może zostać ono usunięte z reservis wraz ze wszystkimi zapisanymi danymi. 

Blokada konta inaczej mówiąc jego zamrożenia następuje decyzją Biura Obsługi Klienta w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków zawartych w Regulaminie czyli w sytuacjach:  
                 rażącego naruszenia przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu, 
                 używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje, 
                 stwierdzenia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych podczas Rejestracji składania zamówienia, zawierania Umowy lub w trakcie konfiguracji i użytkowania Konta Kontrahenta, 
                 nieuregulowania przez Kontrahenta zobowiązań wobec Usługodawcy w oznaczonym terminie płatności, 
                 innych przypadkach wskazanych wprost w Regulaminie. 

Jeżeli po zalogowaniu się na konto reservis widzisz informację że konto  jest zamrożone, poczekaj na kontakt Opiekuna Swojego konta, lub skontaktuj się z nami.  

Jeżeli Twoje konto jest zawieszone i w ciągu 60 dni od daty zawieszenia nie uda nam się z Tobą skontaktować w celu wyjaśnienia sprawy lub Ty nie podejmiesz żadnych działań o które Cię poprosimy, może zostać ono usunięte z reservis wraz ze wszystkimi zapisanymi danymi.