hamburger Drukuj Ulubione

Nieobecności formalne

      Brak komentarzy do Nieobecności formalne

Nieobecności formalne to zestawienie wszystkich nieobecności pracowników, zaplanowanych lub nie, przewidzianych przepisami prawa oraz procesem rozwojowym pracowników Twojej firmy:
                        urlopy – w tym urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe lub na żądanie,
                        zwolnienia lekarskie,
                        szkolenia obowiązkowe np. BHP lub dodatkowe na które wysyłasz pracowników.

Nieobecności te możesz zaplanować i wprowadzić wcześniej w grafik pracy pracownika
                         wykorzystując zakładkę czas pracy – zobacz jak,
                         wykorzystując funkcjonalności kalendarza – zobacz jak.

Lista nieobecności formalnych

W sekcji Pracownicy w zakładce nieobecności formalne widzisz listę wszystkich nieobecności – tych zaplanowanych oraz tych które już były wykorzystane.  Szybko sprawdzisz powód nieobecności jej termin oraz czas jest trwania, pracownika którego dotyczy nieobecność oraz dodatkowy opis o ile został on wprowadzony.

Możesz:
                wyświetlić nieobecności tylko jednego pracownika lub wszystkich,
                zobaczyć wszystkie nieobecności lub sprawdzić interesujący Cię okres,
                odwołać wybraną nieobecność – np. w przypadku odwołania szkolenia,
                zmienić zakres informacji wyświetlanych na liście.

Dodanie nieobecności formalnej

Urlop, szkolenie lub zwolnienie możesz dodać w grafiku czasu pracy pracownika lub w jego kalendarzu, ale możesz wykorzystać również zakładkę Nieobecności Formalne.  Skorzystać z przycisku w lewym górnym rogu aby otworzyć okno dodawania nowej nieobecności.

Po kliknięci otworzy się dodatkowe okno w którym zdecydujesz czy wprowadzasz nieobecności na cały dzień/kilka dni czy tylko na parę godzin.

Jeżeli wprowadzasz nieobecność na kilka godzin – wskaż datę i godziny nieobecności, jej powód,   pracownika lub pracowników których nieobecność dotyczy a następnie dodaj ją do kalendarzy wskazanych osób.  

W przypadku dłuższych nieobecności

wystarczy że wprowadzisz:

                           datę początku i końca nieobecności
                           typ nieobecności
                           pracownika lub pracowników których wpis dotyczy

I już wystarczy dodać wpis, wstawiając nieobecność do kalendarza.